.

Vitajte na hlavnej stránke

Niečo o digitalizácii múzejných zbierok

E-mail Tlačiť PDF

Koncom roku 2009 schválil Úrad vlády Štúdiu uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Viac ako 800 stranový dokument podal analýzu stavu informatizácie v kultúrnych inštitúciách a zadefinoval program osemnástich národných projektov, ktoré majú v období 2012-2015 zabezpečiť rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnovu ich národnej infraštruktúry. To podmienilo nastavenie súčasných priorít kultúry a spustilo digitalizáciu kultúrneho dedičstva.

Na čo je nám digitalizácia, keď nemáme v múzeu prostriedky na zaistenie elementárnej starostlivosti o zbierkové fondy? To bola a stále je ticho vyslovovaná otázka múzejníkov. Dostávam ju odkedy sme začali pripravovať digitalizačnú kampaň. Takáto otázka uvedie do rozpakov aj toho, kto sa angažuje za digitalizáciu z presvedčenia o jej zmysluplnosti. Rovnako by bola väčšina z nás v rozpakoch, keby sa obdarovaný premrznutý bezdomovec spýtal: Na čo mi je čiapka, keď nemám topánky?

Špecifiká

Vo všeobecnosti chápeme digitalizáciu ako prevod informácií z analógového tvaru do číslicového. Škála kultúrneho dedičstva je však nesmierne široká a len časť informácií z tejto oblasti je fixovaná v analógovom tvare. Sú to hlavne knižničné, archívne[1] a audiovizuálne fondy. U nich môžeme hovoriť o konverzii z analógového do digitálneho tvaru, lebo papier a tlačiarenskú farbu, či celuloid s farebnými vrstvami nahrádzajú dáta, pričom obsah sa nijako nemení. To sa však nevzťahuje napríklad na kultúrne pamiatky či múzejné zbierky - teda na reálne objekty[2]. Tak ďaleko technológie ešte nepokročili, aby dokázali anorganickú či organickú hmotu previesť do čísiel. Zatiaľ digitalizujeme len intelektuálne a obrazové informácie o reálnom objekte. Preto je v metodických manuáloch uvádzaná digitalizácia textových objektov[3], audiovizuálnych a zvukových záznamov[4] ako konverzia do digitálneho tvaru, zatiaľ čo v prípade múzejných zbierok hovoríme o digitalizácii vedomostí a digitálnej vizualizácii.[5]

Digitalizácia múzejných zbierok má však aj iné špecifiká, ktoré ju vyčleňujú ako celkom samostatnú metodickú oblasť. Predovšetkým sa vzťahuje na nesmierne širokú škálu druhov objektov. Môžu to byť reprezentanti všetkého, čo vytvorila príroda a človek - od nerastov cez mikroorganizmy po stavovce, od pästného klinu cez parné stroje po mikročipy. Najdôležitejšou osobitosťou, ktorú treba predovšetkým brať do úvahy pri digitalizácii, je fakt, že múzejný predmet svojou fyzickou existenciou vypovedá o zaniknutých skutočnostiach a zároveň je aj ich autentickým dôkazom. Je médiom odkazu i samotným odkazom obsiahnutým v reálnej existencii originálneho predmetu - je autentickým zdrojom poznatkov. Z tohto hľadiska je nenahraditeľný a nezastupiteľný. Zastupiteľný je len z hľadiska komunikácie získaných intelektuálnych a vizuálnych informácií. Obe tieto stránky sa v múzejnej dokumentácii navzájom dopĺňajú a tvoria osobitý informačný komplex. Žiadny podrobný odborný popis muzeálie nekomunikuje dostatočný rozsah informácií, ak nie je spojený s jej pravdivým zobrazením. Na druhej strane, zobrazenie predmetu bez znalostných informácií nie je nič iné ako obrázok "nejakej veci".

Účel

Aj keď je vo všeobecnosti účel digitalizácie kultúrneho dedičstva známy, muzeológia nám doteraz neobjasnila k čomu by mohla byť digitalizácia užitočná pre múzeum, zbierky a múzejnú prácu. Riadiaca administratíva môže prikázať, ekonómovia povedať či na to máme peniaze, technológie poskytnúť nástroje a múzejná informatika by mohla povedať ako ich využijeme. Stále však chýba základná filozofia digitalizácie zbierok, ktorá mala najskôr povedať PREČO.

Posledná úprava Utorok, 04 Marec 2014 17:24
 

Bleskovky

Prihlásenie

Facebook

Zdielaj na facebooku

Newsflash

 

Napomôcť príprave projektov, vytvárať priaznivé podmienky pre tvorbu digitálneho vedomostného systému múzeí, umožniť jeho využitie vo vede a vzdelávaní a v neposlednom rade odborne vstupovať do organizačných procesov digitálnej vizualizácie, to sú naše ciele.